EN

Değerlerimiz

Değerlerimiz DNA’mızda var.

İnsana Saygı

Hiçbir ayrım gözetmeksizin insana ve insan onuruna verdiğimiz değer doğrultusunda, çalışma arkadaşlarımız ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde özen ve saygıyı ön planda tutarız.

Ahlaki Değerler

Başarıya ulaşırken, sözlerimizde, davranışlarımızda ve eylemlerimizde tutarlılık, güvenilirlik, şeffaflık ve dürüstlük önceliğimizdir.

Sorumluluk

Kurumumuzun hedeflerini bilir ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzere sorumluluk alırız. Bu yolda tercihlerimizi yaparken önce ülkemizin, sonra ailemizin daha sonra şirketimizin ve son olarak da kendimizin ihtiyaç ve faydasını gözetiriz.

Profesyonellik

Her birimiz kendi alanımızda uzmanlığımızı geliştirmek, güncel teknoloji ve çalışma metotlarını kullanmak ve aynı zamanda davranış ve tutumlarımızda diğerlerine örnek olmak üzere en yüksek çabayı harcarız.

Yüksek Kalite

Yaptığımız her işte en yüksek kaliteyi hedefler ve hep daha iyisi için çalışırız.

Çevreye Duyarlılık

Politikalarımızda, yatırımlarımızda ve faaliyetlerimizde sadece çevre ile ilgili yasalara uymakla kalmaz, karbon ayak izimizi azaltmayı amaçlar ve çevre sorunlarına yenilikçi çözümler bulmak üzere çalışırız.

Başkanın Mesajı Tarihçe