EN

Yetkinliklerimiz

Yetkinliklerimiz

Kıraça Holding bünyesinde her çalışanda olmasını beklediğimiz ve 360 ̊ Değerlendirme ve Performans Ölçme/Değerlendirme süreçlerinde sürekli olarak sorguladığımız temel yetkinliklerimiz;

 • Müşteri Odaklılık
 • Sonuç Odaklılık
 • Kendini Geliştirme
 • Sorumluluk Alma
 • Öz Motivasyon
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • Etkin İletişim

Yöneticilerimizden beklediğimiz ve 360 ̊ Değerlendirme ve Performans Ölçme/Değerlendirme süreçlerinde sürekli olarak sorguladığımız yetkinliklerimiz;

 • İnisiyatif Alma ve Doğru Karar Verme
 • Stratejik Bakış
 • Değişim Yönetimi
 • Delegasyon
 • Kaynak Yönetimi ve Maliyet Bilinci
 • Açık ve Yapıcı Geri Bildirim
 • Ekip Geliştirme
Yetkinliklerimiz
Kurumsal Performans Yönetimi Ücret Yönetimi