EN

Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal Performans Yönetimi

2016 yılında Kıraça Holding ve Grup Şirketleri, SAP ile çalışmalara başlanmış, bu kapsamda SAP SuccessFactors ile çalışanların kendi performansını ölçebileceği günümüz teknolojilerine uygun, online İK portali oluşturulmuştur.

Kıraça Holding’de performans ölçme ve değerlendirme süreci iki temel fonksiyondan oluşmaktadır. Hedeflerin ve yetkinliklerin ölçüldüğü bu sistem, çalışanlarımızın iş sonuçlarına ulaşma durumunu ölçmenin yanı sıra, bu sonuçlara ulaşırken sergilediği davranışları da ölçmeyi hedeflemektedir.

Performans Yönetimimiz, yapılan Stratejik Planlama çalışmaları sonucunda yukarıdan aşağıya doğru onaylanan Şirket Hedef Kartı’ndan bireylere kadar hedeflerin yayılımı sağlanmaktadır. Tüm yıl izlenen performans parametreleri ile hedeflerimizi gerçekleştirme oranlarımız takip edilmekte ve bireylere kadar indirgenen hedefler doğrultusunda, çalışanlarımızın yılsonu performans değerlendirmeleri yapılmaktadır.

360 ̊ değerlendirme ile her çalışanımız astları, üstleri, ekip arkadaşları ve iç/dış müşterileri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına istediği anda ulaşarak kendisini geliştirmek üzere yol haritası belirleyebilir. Ayrıca koçluk faaliyetleri ile gelişim haritası çıkarılır.

Kurumsal Performans Yönetimi
İnsan Kaynakları Politikası Yetkinliklerimiz